Vreedzame school

09-01-2024
Met ingang van januari 2024 starten wij met een nieuwe werkwijze voor de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen. Deze werkwijze past ook in de doelen voor het basisonderwijs, die onder 'burgerschap' vallen.
Leerlingen hebben vaardigheden nodig om samen de school tot een plezierige plek te maken. Ook de samenleving is gebaat bij burgers die zich verantwoordelijk opstellen. Die vaardig zijn. En die vreedzaam omgaan met verschillen en conflicten. Wil je elke dag aandacht geven aan sociale en seksuele ontwikkeling, tolerantie, diversiteit, samenwerken en samenleven? Voor die scholen is er Vreedzaam: een effectief en compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap.
Wilt u meer informatie aanvragen?
Neem contact op via bijgaande link!