LIST Lezen

05-09-2023
Leren lezen met LIST.
Al jaren neemt de zorg over het leesniveau van leerlingen toe. Bovendien blijken Nederlandse leerlingen beduidend minder leesplezier te ervaren dan leerlingen uit veel andere landen. Terwijl we weten dat leerlingen die plezier hebben in lezen, vaak meer en beter lezen. Oefenen met plezier, zingeving en gevoel van competentie dragen wezenlijk bij aan leesontwikkeling.
LIST draagt bij aan een positieve leesspiraal: lezen wordt weer leuk, het zelfbeeld en competentiegevoel stijgen, er wordt meer gelezen en dit draagt weer bij aan een goede leesontwikkeling.
Dit jaar zijn wij gestart met LIST lezen. Misschien heeft u er thuis al iets van vernomen. Elke ochtend wordt er een half uur gelezen en afhankelijk van de vorderingen doen leerlingen dit alleen, met een maatje of met de leerkracht. Leerlingen van groep 8 worden ingezet als maatje. Het is zo fantastisch om te zien hoe de leerlingen elkaar kunnen helpen.
 
Wilt u meer informatie aanvragen?
Neem contact op via bijgaande link!