De Staat van het Onderwijs 2022

20-04-2022
Jaarlijks brengt de Inspectie van het Onderwijs de Staat van het Onderwijs uit. Zij brengen dan feiten en cijfers bijeen, tonen meerjarige ontwikkelingen en resultaten en signaleren verbanden en oorzaken. De presentie vond dit jaar plaats op 13 april, de werkconferentie vindt plaats op 11 mei. In de tussenliggende periode kan het onderwijsveld met elkaar in gesprek tijdens de onderwijsestafette.
Referentieniveaus taal & rekenen

Sinds het schooljaar 2010/2011 zijn de referentiekaders taal en rekenen wettelijk van kracht voor po, vo en mbo. De referentieniveaus geven aan in welke mate leerlingen en studenten de basisvaardigheden taal en rekenen beheersen.
Er worden twee beheersingsniveaus onderscheiden.
  • Voor het primair onderwijs gaat het om: 
  1. 1F: Het fundamentele niveau, dat voor 85 procent van de leerlingen haalbaar zou moeten zijn.
  2. 2F/1S: Het streefniveau, dat voor 65 procent van de leerlingen bereikbaar zou moeten zijn.

Voor leerlingen en studenten staan de referentieniveaus garant voor een basisniveau van geletterdheid en gecijferdheid (het fundamentele niveau) en voor een streefniveau waarmee de stap naar vervolgonderwijs makkelijker is.

NOS De Staat van het Onderwijs
Wilt u meer informatie aanvragen?
Neem contact op via bijgaande link!