Nieuwe leerling

Aanmelding en inschrijving van nieuwe leerlingen 
Uw kind is nog geen 4 jaar en u heeft interesse in onze school, dan nodigen wij u uit om een afspraak te maken voor een oriëntatiegesprek met de directie.
Tijdens dit gesprek wordt verteld over de visie en werkwijze van onze school en volgt er een rondleiding door het gebouw. Indien u besluit om uw kind bij onze school aan te melden krijgt u het aanmeldformulier en een brief met informatie over het aannamebeleid mee naar huis. Hebben wij het ingevulde aanmeldformulier, inclusief het wettelijk verplichte burger servicenummer, retour ontvangen dan nodigt onze Intern Begeleider u, samen met uw kind uit voor een intakegesprek over de ontwikkeling en behoeftes van uw kind.
Vlak voordat uw kind 4 jaar wordt krijgt u een uitnodiging om kennis te komen maken met de leerkracht en de groep waar uw kind is ingedeeld. Uw kind mag dan 2 dagdelen komen oefenen. Vanaf de dag na de vierde verjaardag is uw kind iedere dag van harte welkom op onze school.
 
Aanmelding leerling afkomstig van andere basisschool 
Wanneer een leerling van school wisselt wordt altijd contact opgenomen met de vorige school. Er wordt besproken welke onderwijsbehoeften de leerling heeft en wat de resultaten zijn. Het verdere verloop zal zijn zoals bij de aanmelding van een nieuwe leerling.