Onderwijs

Een school met een eigen gezicht en een goede sfeer is voor uw kind erg belangrijk. Die sfeer, de manier van omgaan met elkaar, de uitstraling van de school, de omgeving en het gebouw, al deze factoren bepalen samen het klimaat van de school.
Als leerlingen met plezier naar school gaan, ontwikkelen zij zich beter en gaat het leren meer vanzelf. Zij moeten zich op school veilig, geaccepteerd en op hun gemak voelen. Dit geldt niet alleen binnen de muren van de klas, maar ook in de rest van het schoolgebouw en op het schoolplein. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen zich ook zelf verantwoordelijk voelen voor de schoolregels daarom hebben wij met de leerlingenraad schoolregels opgesteld. Ieder jaar heeft de leerlingenraad een rol in het levend houden van deze regels. Onze kernwaarden
Authenticiteit; wij staan open voor nieuwe ervaringen, zeggen wat we doen en doen wat wij zeggen, wij komen 'echt' over in gedrag en houding. Wij laten onszelf zien. Wij vinden onze eigen weg en leven er naar.
Samen; wij leren van en met elkaar (samen gaat het vaak beter en sneller). Zo versterken we elkaar.
Betrokkenheid; wij hebben oprechte belangstelling voor elkaar en de wereld om ons heen.
Ontwikkeling; wij moeten de kans krijgen om te ontdekken wie we zijn, wat we willen, hoe we leren.
Eigenaarschap; wij zijn ons bewust van ons leerproces. En dat verwachten we ook van professionals en leidinggevenden: eigenaarschap tonen en verantwoordelijkheid nemen.

Werken met kernconcepten
Naast de basisvaardigheden voor taal en rekenen werken wij met kernconcepten. Dit is een aanpak voor wereldoriëntatie en techniek die veel ruimte laat voor leerkrachten en leerlingen, waarbij doelgericht gewerkt wordt aan het krijgen van inzichten. Bij het werken met kernconcepten worden communicatieve en creatieve vakken geïntegreerd toegepast. Afhankelijk van het doel kan er vak- en groepsoverstijgend gewerkt worden.
Leerlingen kunnen kiezen uit verschillende opdrachten. De leerkracht biedt keuzes aan zodat leerlingen hun eigen interesses kunnen realiseren. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van meervoudige intelligenties.

Schoolgids
Via onderstaande link kunt u de schoolgids openen. Hierin staat o.a. informatie in over: "Wat maakt onze school uniek", Kindcentrum Aan de Bron, personeel en organisatie, ouders/verzorgers en school, MeerderWeert enz.
Schoolgids 2021-2022

Schoolkalender
In onze schoolkalender staan alle belangrijke data, activiteiten en informatie over o.a. voor- en tussenschoolse opvang, schooltijden, medezeggenschapsraad, oudervereniging, schakelklas, verlofregeling enz. De schoolkalender kunt u openen met onderstaande link:
Schoolkalender 2021-2022